Организације школе шаха

Школа шаха за почетнике и оне који то нису

Циљ школе шаха је да помогне ученицима да овладају основним законитостима и принципима шаховске игре ради формирања њихове радне способности, савесности, истрајности, самосталног одлучивања, уредности, радозналости, креативности, стрпљењу, логичком размишљању, оригиналности и спремности на сарадњу уз уважавање туђег мишљења начела лепог понашања. Такође, да код ученика изгради културу рада, да се рад обавља на време у предвиђеном радном простору, као и да се развија свесна потреба да се започети посао заврши до краја. За децу која се определе за такмичарски шах, дугорочни циљ је и постизање врхунских резултата.

Организација школе шаха:

  • рад у малим групама
  • прилагођен програм нивоу знања полазника
  • рад у паровима
  • индивидуални рад
  • турнири у оквиру школе шаха
  • симултанке против наставника шаха

Задаци школе шаха:

  • изграђивање интересовања за шаховску игру код полазника,
  • играње шаха,
  • стимулисање маште, креативности и радозналости током учења шаха,
  • повезивање знања о шаху са животним ситуацијама,
  • изграђивање логичког схватања шаховске игре као основе за логичко мишљење,
  • оспособљавање ученика да самостално доносе одлуку кроз играње шаха,
  • јачање толеранције на фрустрацију као битног фактора емоционалне интелигенције,
  • развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха.

Оставите одговор