Организација школе шаха

Школа шаха за почетнике и оне који то нису

Циљ школе шаха је да помогне ученицима да овладају основним законитостима и принципима шаховске игре ради формирања њихове радне способности, савесности, истрајности, самосталног одлучивања, уредности, радозналости, креативности, стрпљењу, логичком размишљању, оригиналности и спремности на сарадњу уз уважавање туђег мишљења начела лепог понашања. Затим да код ученика изгради културу рада, да се рад обавља на време у предвиђеном радном простору, као и да се развија свесна потреба да се започети посао заврши до краја. За децу која се определе за такмичарски шах, дугорочни циљ је и постизање врхунских резултата.

Организација школе шаха:

 • Рад у малим групама
 • Прилагођен програм нивоу знања полазника
 • Рад у паровима
 • Индивидуални рад
 • Турнири у оквиру школе шаха
 • Симултанке
 • Онлајн часови

Задаци школе шаха:

 • Изграђивање интересовања за шаховску игру код полазника,
 • Играње шаха,
 • Стимулисање маште, креативности и радозналости током учења шаха,
 • Повезивање знања о шаху са животним ситуацијама,
 • Изграђивање логичког схватања шаховске игре као основе за логичко мишљење,
 • Оспособљавање ученика да самостално доносе одлуку кроз играње шаха,
 • Јачање толеранције на фрустрацију као битног фактора емоционалне интелигенције,
 • Развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење.