Поглед на шах из угла педагогије

Поглед на шах из угла педагогије

У основи педагошког оптимизма (вере у могућност образовања) који је тековина француских енциклопедиста и епохе просветитељства, јесте идеја да се могу побољшати перформансе организма (тела) и духа васпитаника – интелект, карактер, морал, емоције… Додуше, педагози су увек били помало подозриви према игри као васпитном принципу, вероватно, јер она у чистом виду не доприноси остваривању неког посебног, унапред утврђеног циља. Она развија способности – не даје рецепте. С тог становишта постоји парадокс да што је игра даља од реалног живота , њена васпитна вредност је већа.

Read more… →

Зашто баш шах?

Много користи од играња шаха

Осим позитивног утицаја на развој ученика шахом се може утицати и на побољшање образовних способности. Шах подстиче развој памћења, концентрације, брзине рачунања, визуелног изражавања, логике размишљања и расуђивања. Шах се врло успешно може уклопити у сам образовни процес.

Read more… →